zochova

Photo by Toa Heftiba

Ráno na pavlači dvora, chladivá dlažba príjemne preniká bosými nohami, sviežim vzduchom voňajúcim od rieky sa nesie hundranie holubov, cigareta, káva, šarvanci v krátkych nohaviciach bežiaci dolu ulicou, pichľavé slnko, silueta hradu v opare, hrkot mliekarenského voza, okované kolesá na mačacích hlavách, predavač novín na rohu u Dežmára, vôňa rožkov z pekárne miesiaca sa s dymom dohánu z fajky vojnového invalida v trafike pod Michalskou. Hlasy z neďalekých Uršulíniek, mníšky v habitoch vracajúce sa do kláštora z rannej omše, biele košele na šnúre medzi balkónmi.

Prebúdzam sa spolu s Bratislavou, cítim jej vôňu, jej pohyb, prúdenie ľudských osudov a životov v tepnách jej ulíc, vnímam jej vek, jej pamäť, stáročia spomienok, tisícky osudov, majestátny zvuk zvonov z neďalekého Dómu sa nesie doďaleka chladným ránom.

Deň sa nemôže začať krajšie.

O projekte

Na Zochovej 7 sa narodilo mnoho Bratislavčanov, mnohí preto s týmto miestom cítia zvláštne prepojenie. Veríme, že znovuzrodenie budovy si zaslúži osobitý prístup s rešpektom, pri ktorom treba nadviazať na hodnotný základ a rozvinúť jeho potenciál. Chceme posunúť projekt na úroveň elegantných európskych miest, medzi ktoré Bratislava ako hlavné mesto Slovenska a historické hlavné mesto Uhorska rozhodne patrí.

Pôvodná budova je inšpiratívna aj z hľadiska kvalitnej architektúry, preto v riešení jej rekonštrukcie chceme zachovať vysoké stropy a krásne svetlo v priestoroch počas celého dňa, útulné zákutia ako aj okolitú zeleň. Zároveň chceme budove navrátiť ľudský kontakt s ulicou.

Inšpiráciou nám sú mnohé decentné a úspešné rekonštrukcie v Bratislave a v Európe, premyslené do detailov pre potreby novej funkcie bývania odzrkadľujúcej požiadavky modernej doby. Preto počas rekonštrukcie plánujeme zachovať celý pôvodný objekt a čiastočne prestavať dostavby z 20. storočia. Nový tvar a materiál strechy poskytne obytné podkrovie, ktoré budovu opticky odľahčí a vzdušne ju ukončí bez pocitu mohutnosti. V prieluke medzi pôvodným objektom a susednou budovou Zochova 5 vznikne podzemná garáž a moderná prístavba s elegantným posuvným tieniacim systémom na fasáde, ktorý bude naväzovať na modernú časť fasády na Zochovej X oproti.

Po ukončení rekonštrukcie bude Zochova 7 ponúkať priestorovo štedré, svetlé byty s vysokými stropmi, podzemnú garáž a priestory pre menšie prevádzky ako napríklad kaviarne alebo pekárne na prízemí s prístupom z ulice.

Budova je momentálne v stave hrubej stavby, bez zariadenia. Priestory je potrebné dôkladne vyčistiť a je potrebná kompletná rekonštrukcia. Prvé čiastkové čistenie prebehlo v lete 2020, keď bola budova zároveň zabezpečená proti vniknutiu vandalov. Koncom roka 2020 začali povoľovacie procesy projektu.

Zochova ulica

Ulica má pomerne dlhú a bohatú históriu, dolná časť ulice existovala už v stredoveku. V roku 1379 je prvýkrát spomenutá v daňovom registri pod názvom Sluttergasse - Nánosová ulica. Názov bol odvodený od nánosov, ktoré sem boli naplavené z kopcov nad  mestom v období búrok.

V roku 1439 tu bolo 17 domov, jeden majer a sedem záhrad, neskôr pribúdali ďalšie domy, bola tu aj studňa, evanjelický cintorín a hostinec.
Bývali tu hlavne vinohradníci, hrnčiari, stolári, ale napríklad aj colníci a maliari. Súčasná zástavba vznikla po rozdelení prepoštskej záhrady v roku 1873 a pálfiovskej záhrady v roku 1890. Vznikla tu pôrodnica a škola pre pôrodné asistentky, židovská škola a škola štátnej reálky. Sídlil tu aj Prešporský jazdecký spolok.

V roku 1536 sa volala Turnergassen, teda Cvičná ulica, v 18. storočí zase Schluder Gassel. Nakoniec bola pomenovaná podľa evanjelického biskupa a slovenského politika Samuela Zocha, spoluautora Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 a prvého slovenského župana Bratislavy a Bratislavskej župy po roku 1918.
V súčasnosti tu sídli Vysoká škola múzických umení - hudobná a tanečná fakulta, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9. Známa a obľúbená Materská škola na Zochovej 3 bola zrušená.

Architekt

Som Braňo Kaliský. Som staviteľ, urbanista, reštaurátor, pilot, záhradník a komunálny politik. Som manžel a otec, a som Bratislavčan. Bratislavu milujem a som vďačný, že moja profesia architekta mi dovolí prehlbovať vzťah k tomuto mestu.

Architektúru som študoval na STU v Bratislave a vo Viedni, kde som strávil šesť rokov zbieraním skúseností v architektonickom štúdiu. Od začiatku som však vedel, že Bratislava je miesto, kde chcem žiť a tvoriť. V roku 1998 som založil vlastné architektonické štúdio A1Respect, kde pracujem dodnes.

Medzi projekty, na ktoré som pyšný, patrí napríklad Eurovea, za ktorú som získal ocenenie Stavba roka 2010. Práve tá je príkladom správneho smeru, ktorým by sa mohlo mesto uberať. Môj sen je priblížiť Bratislavu svetovým metropolám, spraviť z nej funkčné a krásne mesto, kde budú žiť spokojní ľudia.

Ing. arch. Branislav Kaliský

Sven a Chris Wollnerovci sú bratia venujúci sa rozvoju nehnuteľností v Bratislave a okolí. Ako rodení Staromešťania majú k obnove miesta, odkiaľ pochádzajú silný vzťah a je im cťou podieľať sa na znovuzrodení Zochovej 7, kde sa obaja narodili.